لیست کتاب های موجود در کتابخانه فضای کار اشتراکی مکعب

کد کتابنام کتابنویسندهمترجمانسال چاپوضعیت
پ ۱۰۰۱برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری
( معماری آیه ها)
عبدالحمید نقره کارچاپ دوم ۱۳۹۵موجود
پ ۱۰۰۲مقدمه ای بر علم معماری مبانی معماری پایداراستیون سوکولایریما فیاض
مجتبی مهدوی نیا
سینا معماریان
چاپ اول ۱۳۹۵موجود
پ ۱۰۰۳بررسی رفتار حرارتی نورگیر در یک ساختمان مسکونی
در تهران
دکتر بهروز کاریچاپ اول ۱۳۹۶موجود
پ ۱۰۰۴طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در دیزاین بیلدرمهندس حامد مصلحی
مهندس رضا عبدالهی ریزی
دکتر سید علیرضا ذوالفقاری
مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی
چاپ اول ۱۳۹۵موجود
پ ۱۰۰۵دانشنامه بهینه سازی مصرف انرژیمایکل اف هوردسکیمحمدرضا  افضلیچاپ دوم ۱۳۹۳موجود
پ ۱۰۰۶معماری سبز مواد و تکنولوژی های پیشرفتهاوسمان آتمنفرشته صادقیچاپ اول ۱۳۹۳موجود
پ ۱۰۰۷واکاوی معماری پایدار در مسکن بومی روستایی
اقلیم سرد و کوهستانی ایران
مهندس مسعود رضایی
دکتر بهزاد وثیق
چاپ اول ۱۳۹۳موجود
پ ۱۰۰۸ساختمان های پایداردکتر رضا مختاری ملک آبادی
مهندس مریم مختاری ملک آبادی
چاپ اول ۱۳۹۲موجود
پ ۱۰۰۹بیو مواد ساختمانی سبزدکتر محراب مدهوشیچاپ اول ۱۳۹۴موجود
پ ۱۰۰۱۰بناهای سبز مداخله ای در مسکن اجتماعیپروفسور راجات گوپتاسید محمد میرسیدی
اکرم شهیدی
چاپ اول ۱۳۹۴موجود
پ ۱۰۰۱۱مسکن پایدار(اصول و اجرا)برایان ادواردز
دیوید تورنت
محمود شورچهچاپ دوم ۱۳۹۳موجود
پ ۱۰۰۱۲راهنمای ممیزی انرژی تجهیزات و فرآیندهای صنعتیمحمد شیخی
امیر دودایی نژاد
سمیرا فاضلی ویسری
محمد اکبری سیار
چاپ اول ۱۳۹۵موجود
پ ۱۰۰۱۳مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی(۱)جان دافی
ویلیام بکمن
مهندس یاسر طاهری
مهندس مهران دیبا
مهندس فرهاد مختاری
چاپ دوم ۱۳۹۴موجود
پ ۱۰۰۱۴مهندسی خورشیدی فرآیندهای حرارتی(۲)جان دافی
ویلیام بکمن
دکتر محمدرضا خلجی اسدی
مهندس سید مهدی مرتضوی
مهندس زوان رشیدی
چاپ اول ۱۳۹۲موجود
پ ۱۰۰۱۵آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق خورشیدیمهندس محمد محمدی قهرودیچاپ سوم ۱۳۹۶موجود
پ ۱۰۰۱۶هندبوک
کاربرد گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
جلد اول: کاربردهای آسایشی
انجمن ASHRAE آمریکاروح الله واصف
نیره شمشیری
چاپ اول ۱۳۹۶موجود
پ ۱۰۰۱۷اصول طراحی ساختمان سبزفرانسیس دی کی چینگ
ایان ام شاپیرو
محمدرضا  افضلیچاپ اول ۱۳۹۴موجود
پ ۱۰۰۱۸ویژه نامه شهر و انرژی
(تمهیدات شهرسازی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها)
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان۱۳۹۷موجود
پ ۱۰۰۱۹طراحی اقلیمی
اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان
دونالد واتسون
کنت لبز
وحید قبادیانچاپ سیزدهم ۱۳۹۰موجود
پ ۱۰۰۲۰آسایش در پناه معماری همساز با اقلیمدکتر محمود رازجویانچاپ دوم ۱۳۹۳موجود
پ ۱۰۰۲۱طراحی مفهومی ساختمان های بلند
(به انضمام نقد و بررسی طرح های معماری)
دکتر محمود گلابچی
مهندس نجمه ماستری فراهانی
چاپ اول ۱۳۹۲موجود
پ ۱۰۰۲۲معماری آرکی تایپی(کهن الگویی)دکتر محمود گلابچی
مهندس آیدا زینالی فرید
چاپ دوم ۱۳۹۳موجود
پ ۱۰۰۲۳بادخان ملاحظات کالبدی باد در ساختمانمهندسین مشاور بتل مک کارتیمحمد احمدی نزادچاپ سوم ۱۳۸۹موجود
پ ۱۰۰۲۴بادخان ملاحظات کالبدی باد در ساختمانلئون فرریس
دیوید اینفیلد
دکتر رضا نوروزیان
مهندس حسین حدادیان
چاپ اول ۱۳۹۳موجود
پ ۱۰۰۲۵فناوری های نوین ساختمانیدکتر محمود گلابچی
دکتر حامد مظاهریان
چاپ چهارم ۱۳۹۱موجود
پ ۱۰۰۲۶مبانی فیزیک ساختمان ۱
آکوستیک
دکتر زهرا قیابکلوچاپ دهم ۱۳۹۵موجود
پ ۱۰۰۲۷مبانی فیزیک ساختمان ۲
تنظیم شرایط محیطی
دکتر زهرا قیابکلوچاپ دوازدهم ۱۳۹۴موجود
پ ۱۰۰۲۸مبانی فیزیک ساختمان ۳
روشنایی الکتریکی
دکتر زهرا قیابکلوچاپ چهارم ۱۳۹۴موجود
پ ۱۰۰۲۹مبانی فیزیک ساختمان ۴
سرمایش غیر فعال
دکتر زهرا قیابکلوچاپ سوم ۱۳۹۵موجود
پ ۱۰۰۳۰مبانی فیزیک ساختمان ۵
نور روز
دکتر زهرا قیابکلوچاپ اول ۱۳۹۲موجود
پ ۱۰۰۳۱اقلیم و معماریمرتضی کسماییچاپ هشتم ۱۳۹۵موجود
پ ۱۰۰۳۲معیاری برای ساختمان سبزLEEDمحمدرضا سلطاندوستچاپ اول ۱۳۹۴موجود
م ۲۰۰۱معماری روستایی۲-۱دکتر محمد فاتح
مهندس بابک داریوش
چاپ چهارم ۱۳۹۳موجود
م ۲۰۰۲هتلنیما طالبیان- مهدی آتشی
سیما نبی زاده
چاپ پنجم ۱۳۹۲موجود
م ۲۰۰۳بیهوده سخن ده مقاله در زیبایی شناسی و هنر و معماریمهناز رئیس زاده
حسین مفید
چاپ اول ۱۳۸۳موجود
م ۲۰۰۴اصول عملی هندسه مناظر و مرایا(پرسپکتیو به زبان ساده)مهندس فرهاد عمرانیچاپ اول ۱۳۸۵موجود
م ۲۰۰۵مجتمع فرهنگینیما طالبیان- مهدی آتشی
سیما نبی زاده
چاپ اول ۱۳۹۱موجود
م ۲۰۰۶آشنایی با معماری جهاندکتر محمد ابراهیم زارعیچاپ هفتم ۱۳۸۷موجود
م ۲۰۰۷آشنایی با معماری اسلامی ایراناستاد محمد کریم پیرنیاچاپ شانزدهم۱۳۹۰موجود
م ۲۰۰۸شناخت مفاهیم بنیادین معماری و آشنایی با ابنیه معماری سنتی۱دکتر حسین یاوری
سارا حکاک باشی
چاپ اول ۱۳۹۴موجود
م ۲۰۰۹شناخت مفاهیم بنیادین معماری و آشنایی با ابنیه معماری سنتی۲دکتر حسین یاوری
سارا حکاک باشی
چاپ اول ۱۳۹۴موجود
۲۰۰۱۰جزئیات معماری نقشه های ساختمانیمهندس امیر سرمد نهریچاپ اول ۱۳۹۴موجود
م ۲۰۰۱۱روش های اجرایی ساختمان سازی از سنتی تا پیشرفتهحسین عالیچاپ اول ۱۳۹۳موجود
م ۲۰۰۱۲پارادایم معماری الگوریتمیکزوبین خبازیچاپ دوم۱۳۹۲موجود
م ۲۰۰۱۳مجموعه عملکردهای معماریسید احسان صیادی
سید مهدی مداحی
چاپ اول ۱۳۹۰موجود
م ۲۰۰۱۴روش های تحقیق در معماریلینداگروت
دیویدوانگ
دکتر علیرضا عینی فرچاپ نهم۱۳۹۶موجود
م ۲۰۰۱۵هرزوگ و دمورن شیمی دان های معماریایمان رئیسی
حسام عشقی صنعتی
چاپ اول ۱۳۹۳موجود
م ۲۰۰۱۶مبانی طراحی نورپردازی
اصول و روش های روشنی بخشی معمارانه فضا
مارک کارلن
جیمز بنیا
محمد احمدی نزادچاپ اول ۱۳۸۷موجود
م ۲۰۰۱۷دانشنامه دیداری معماریارنست م بردنمحمد احمدی نزادچاپ اول ۱۳۸۷موجود
م ۲۰۰۱۸فرآیند های طراحی دیجیتالزوبین خبازیچاپ اول ۱۳۹۳موجود
م ۲۰۰۱۹فرم در معماری ۱۰۰۱ صورت از معماریوحید شالی امینیچاپ اول ۱۳۹۵موجود
م ۲۰۰۲۰راهنمای بتن سیکاجرگ اسکلومپ
باستین بیچر
کامبیز جانمیانموجود
م ۲۰۰۲۱آموزش راندومرتضی صدیقچاپ نهم۱۳۹۰موجود
م ۲۰۰۲۲سیر تحول معماری ایران
از آغاز دوران اسلامی تا دوره تیموری
غلامرضا نعیماچاپ اول ۱۳۹۴موجود
م ۲۰۰۲۳فن شناسی معماری ایراندکتر محمود گلابچی
آیدین جوانی دیزجی
چاپ اول ۱۳۹۲موجود
م ۲۰۰۲۴معماری فرممهندس محمد پیر داوریچاپ پنجم ۱۳۹۵موجود
م ۲۰۰۲۵چگونه معمارانه طراحی کنیم۲احسان طایفهچاپ پنجم ۱۳۸۹موجود
م ۲۰۰۲۶طراحی کتابخانه( در ایران و جهان)شهریار خانی زادچاپ دوم ۱۳۹۲موجود
م ۲۰۰۲۷طرح معماری
طراحی خانه مسکونی
ناهید صادقی پیچاپ اول ۱۳۹۰موجود
م ۲۰۰۲۸مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غربدکتر وحید قبادیانچاپ بیست ونهم۱۳۹۴موجود
م ۲۰۰۲۹طراحی فضاهای فرهنگی در ایران و جهانشهریار خانی زادچاپ اول ۱۳۹۳موجود
م ۲۰۰۳۰معمار+ مهندس= ساختارایوان مارگولیوسدکتر محمود گلابچیچاپ پنجم ۱۳۸۸موجود
م ۲۰۰۳۱تاسیسات برقی برای دانشجویان معماریمحمدرضا سلطاندوستچاپ اول ۱۳۹۵موجود
م ۲۰۰۳۲تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماریمحمدرضا سلطاندوستچاپ اول ۱۳۹۴موجود
م ۲۰۰۳۳عناصر رنگ ایتنیوهانس ایتنبهروز ژاله دوستچاپ هفتم ۱۳۸۵موجود
م ۲۰۰۳۴محاسبات تأسیسات ساختمانمهندس سید مجتبی طباطباییچاپ چهاردهم ۱۳۸۹موجود
م ۲۰۰۳۵فضا، زمان و معماریزیگفرید گیدیونمنوچهر مزینیچاپ چهاردهم ۱۳۹۱موجود
م ۲۰۰۳۶خانه های اصفهانداراب دیبا
فیلیپ ریوالت
سرژ سانتلی
مریم قاسمی سیچانیچاپ اول ۱۳۹۱موجود
م ۲۰۰۳۷تاریخچه و شیوه های معماری در ایرانهوشنگ رسولیچاپ ششم ۱۳۹۲موجود
م ۲۰۰۳۸احیای هنرهای از یاد رفته
(مبانی معماری سنتی در ایران)
مهناز رئیس زاده
حسین مفید
چاپ پنجم ۱۳۹۳موجود
م ۲۰۰۳۹تفکر ترسیمی برای معماران و طراحانپل لازیوسعید آقائیچاپ چهارم ۱۳۹۰موجود
م ۲۰۰۴۰معماری معاصر ایرانامیر بانی مسعودچاپ ششم ۱۳۹۴موجود
م ۲۰۰۴۱نقشه های معماری آپارتمانی- ویلاییمهندس علی اصغر کاویانیچاپ چهارم ۱۳۸۸موجود
م ۲۰۰۴۲ویژه نامه بتن(۲)
ارزیابی روند تغییرات کیفی بتن در شهر اصفهان
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان اصفهان
۱۳۹۶موجود
م ۲۰۰۴۳درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازیمهندس عبدالحمید نقره کارچاپ اول ۱۳۸۷موجود
م ۲۰۰۴۴درک عمومی معماری منظرگروه معماری پارسهچاپ دوم ۱۳۹۲موجود
م ۲۰۰۴۵معماری
فرم، فضا نظم
فرانسیس دی. کی. چینگالهام رضویچاپ اول ۱۳۹۴موجود
م ۲۰۰۴۶معماری
فرم، فضا نظم
فرانسیس دی. کی. چینگزهره قراگزلوچاپ هفدهم ۱۳۹۰موجود
م ۲۰۰۴۷بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایراندکتر وحید قبادیانچاپ نهم ۱۳۹۳موجود
م ۲۰۰۴۸طراحی پرسپکتیو و کاربردهای آنچارلز ای. اکانر، جی ار
توماس جی، کی ار
دیوید بی، برگی
الهام السادات رضاییچاپ اول ۱۳۸۵موجود
م ۲۰۰۴۹کروکی معماریدکتر مرتضی صدیق
مهندس رکسانا عبدالهی
چاپ اول ۱۳۹۱موجود
م ۲۰۰۵۰آموزش کروکی معماریدکتر مرتضی صدیقچاپ یازدهم ۱۳۹۱موجود
م ۲۰۰۵۱مبحث اول مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۵۲مبحث دوم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۵۳مبحث سوم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۵۴مبحث چهارم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۵۵مبحث پنجم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۵۶مبحث ششم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۵۷مبحث هفتم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۵۸مبحث هشتم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۵۹مبحث نهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۰مبحث دهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۱مبحث یازدهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۲مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۳مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۴مبحث چهارم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۵مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۶مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۷مبحث هفدهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۸مبحث هجدهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۶۹مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۷۰مبحث بیستم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۷۱مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
م ۲۰۰۷۲مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختماندفتر مقررات ملی ساختمانموجود
ش ۳۰۰۱راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایراندکتر جهانشاه پاکزادچاپ پنجم ۱۳۹۰موجود
ش ۳۰۰۲مبانی نظری و فرآیند طراحی شهریدکتر جهانشاه پاکزادچاپ پنجم ۱۳۹۱موجود
ش ۳۰۰۳جستارهای شهرسازی
فصلنامه تحلیلی، پژوهشی معماری و شهرسازی
سال نهم ۱۳۸۹موجود
ش ۳۰۰۴مبانی طراحی شهریریچارد هدمن
آندرو یازوسکی
راضیه رضازاده
مصطفی عباس زادگان
چاپ هشتم ۱۳۹۲موجود
ش ۳۰۰۵ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی
شهر اصفهان
موجود
ش ۳۰۰۶ساختارها
استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری
انجمن شهرسازی آمریکامصطفی بهزادفر
فریبرز قربانی پور
ماه فرید منصوریان
رضا یوسفی
چاپ اول ۱۳۹۰موجود
ش ۳۰۰۷محیط های پاسخده
(کتاب راهنمای طراحان)
ای ین بنتلی
آلن الکک
پال مورین
دکتر مصطفی بهزادفرچاپ هشتم ۱۳۹۱موجود
ش ۳۰۰۸فرآیند طراحی شهریدکتر سید حسین بحرینیچاپ هشتم ۱۳۹۱موجود
ش ۳۰۰۹مکان ها و مکان سازی
( استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری)
انجمن شهرسازی آمریکاگیتی اعتماد
مصطفی بهزادفر
ساسان صالحی میلانی
چاپ دوم ۱۳۹۱موجود
ش ۳۰۰۱۰تهیه طرح و انواع طرح ها
استاندارد های برنامه ریزی و طراحی شهری
انجمن شهرسازی آمریکاگیتی اعتماد، مجتبی رفیعیان
قاسم ملکی، مصطفی بهزادفر
غلامرضا کاظمیان، ماه فرید منصوریان
چاپ دوم ۱۳۹۱موجود
ش ۳۰۰۱۱اهداف و دستاوردهارودولف شفر
طیبه پرهیزکار
فرشاد نصراللهی
کنسرسیوم آلمانی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
موجود
ش ۳۰۰۱۲مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
(ویژه آزمون های نظام مهندسی) معماری و شهرسازی
مهندس محمد عظیمی آقداشچاپ هفتم ۱۳۹۶موجود
آموزش رندرگیری با پلاگین وی ری در تری دی مکسمهندس غلامحسین یونس پورموجود
آموزش راینو معماریمهندس غلامحسین یونس پورموجود
پلاگین های کاربردی راینومهندس غلامحسین یونس پورموجود
آ ۴۰۰۱کنکور معماری کاردانی به کارشناسیمهندس محمد یگانه
مهندس مجید ذاکر
موجود
آ ۴۰۰۲استاتیک و مقاومت مصالح(ایستایی)مهندس مهرداد خلیلیموجود
آ ۴۰۰۳کارشناسی ارشد زبان عمومیمریم رمضانیموجود
آ ۴۰۰۴آزمون های نظام مهندسی معماری
(نظارت و اجرا)
مهندس مهدی بیاتموجود
آ ۴۰۰۵طراحی معماری
به همراه شابلون های طراحی و چک لیست طراحی و ترسیم
مهندس مهدی بیاتموجود
آ ۴۰۰۶هندسه تحلیلی و جبر خطیحسن محمد بیگیموجود
آ ۴۰۰۷مبانی هنرهای تجسمی(فنی و حرفه ای)موجود
آ ۴۰۰۸حجم سازی و ماکت سازی(فنی و حرفه ای)موجود
آ ۴۰۰۹تأسیسات ساختمان( فنی و حرفه ای)موجود
آ ۴۰۰۱۰آزمون نظام مهندسی طراحیموجود
آ ۴۰۰۱۱زبان عمومیموجود
آ ۴۰۰۱۲درآمد تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایراندکتر محمدرضا رحیم عیوضی
دکتر محمد جواد هراتی
موجود
آ ۴۰۰۱۳درسهایی از وصیت نامه امام خمینیسید محمد شفیعی مازندرانیموجود
آ ۴۰۰۱۴اندیشه اسلامی ۲علی غفار زاده
حسین عزیزی
موجود
آ ۴۰۰۱۵انگلیسی برای دانشجویان معماریدکتر حسین فرهادی
دکتر پروانه توکلی
موجود
آ ۴۰۰۱۶راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان معماریدکتر حسین فرهادی
دکتر پروانه توکلی
موجود
آ ۴۰۰۱۷ایران، دیروز،امروز، فردامحسن نصریموجود
آ ۴۰۰۱۸ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین
(معماری طراحی)
مهندس محمد عظیمی آقداشموجود
آ ۴۰۰۱۹ویندوز XPموجود
آ ۴۰۰۲۰شبکه های کامپیوتریاندرو اس تنن بامدکتر پدرام
مهندس علیرضا زارع پور
مهندس احسان ملکیان
چاپ سوم ۱۳۸۳موجود
آ ۴۰۰۲۱ویندوز سرور ۲۰۰۳جی سی ماکین و لن مکلینموجود
ن ۵۰۰۱ccnp Bcmsnدیوید هوکابایموجود
ن ۵۰۰۲طراحی و پیاده سازی ساختار شبکه های مبتنی بر
ISA SERVER 2004 / 2006
استین ریمر
اورین تاماس
دکتر حسین محسن زادهچاپ سومموجود
ن ۵۰۰۳مرجع کامل CCNAریجارد دیلدکتر حسین محسن زادهچاپ دوم ۱۳۸۷موجود
ن ۵۰۰۴NETWORKدیوید گروتموجود
ن ۵۰۰۵CCNP BSCIبرین استیوارتدکتر حسین محسن زادهموجود
ن ۵۰۰۶CCNA ICNDوندل اوداممهندس احمد علیخانی
مهندس حامد فرزانه فر
چاپ اول ۱۳۸۶موجود
ن ۵۰۰۷CCNA INTROگروه تحقیقاتی مهندسی
شبکه ایرانت
موجود
ن ۵۰۰۸پیکربندی ویندوز سرور ۲۰۰۸دن هولمدکتر حسین محسن زادهموجود
ن ۵۰۰۹کسب و کار الکترونیکیفنگ لیدکتر نور محمد یعقوبی
سید محمد صادق خاکسار
موجود
ن ۵۰۰۱۰پورتال متن باز نمونهموجود
ن ۵۰۰۱۱هک های ویندوز سرورمیچ تولچمحمد صادق دوستیموجود
ن ۵۰۰۱۲کتاب سال
کتاب مرجع صنعت شبکه در ایران
موجود
ن ۵۰۰۱۳مقررات عمومی طرح و اجرای شبکه رایانه ای ساختمانچاپ اول ۱۳۸۴موجود
ن ۵۰۰۱۴پرتال سازمانیموجود
فهرست