ساعت بازدید از مجموعه: ۹:۳۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر

لطفا قبل از بازدید با پذیرش هماهنگ کنید.

شعبه شمال اصفهان:خیابان کاوه,خیابان مخابرات بعد از طاهرزاده پلاک ۱۴۵
شعبه جنوب اصفهان : خیابان ارتش, کوچه ۲۸ پلاک ۱۴
۰۳۱-۳۶۲۰۰۵۵۶
۰۹۱۲۰۶۴۶۲۷۱
فهرست