برای رزرو میز کار  و برای رزرو دیگر فضاها با شماره ی ۰۳۱۳۶۲۰۰۵۵۶ قسمت پذیرش تماس حاصل فرمایید.

میزکار ثابت یک نفره

میزکار ثابت ۱ نفره

یک ماهه
۹۵۰,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزوده۸ الی ۲۲
میز و صندلی ثابت
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (۲ ساعت رایگان در ماه)

میزکار ثابت ۱ نفره

۱۴ روزه
۶۰۰,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزوده۸ الی ۲۲
میز و صندلی ثابت
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (۱ ساعت رایگان)

میزکار ثابت ۱ نفره

هفتگی
۴۰۰,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزوده۸ الی ۲۲
میز و صندلی ثابت
اینترنت پر سرعت

روزانه

۸ الی ۲۲
۷۰,۰۰۰ تومان+ ۹% مالیات بر ارزش افزوده۸ الی ۲۲
میز و صندلی ثابت
اینترنت پر سرعت

عضویت گروهی

عضویت گروهی ۴ نفره

یک ماهه
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزوده۸ الی ۲۲
میز و صندلی
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (۲ ساعت رایگان در ماه)
اتاق اختصاصی

عضویت گروهی ۵ نفره

یک ماهه
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزوده۸ الی ۲۲
اتاق اختصاصی
میز و صندلی
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (۲ ساعت رایگان در ماه)

اتاق اختصاصی ۸ نفره

یک ماهه
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزوده۸ الی ۲۲
اتاق اختصاصی
میز و صندلی
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (۲ ساعت رایگان در ماه)

اتاق نقش جهان

اتاق نقش جهان

یک ماهه
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزوده۸ الی ۲۲
اتاق اختصاصی
میز و صندلی
اینترنت پر سرعت
ظرفیت ۱۰ نفره
استفاده از اتاق جلسات (۴ ساعت رایگان در ماه)
اتاق جلسات

اتاق جلسات

یک ساعت
۵۰,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزودهمیز و صندلی
سیستم ارائه صوتی و تصویری
اینترنت پر سرعت
ظرفیت ۱۰ نفره
سالن پارادایس

سالن پارادایس

یک ساعت
۹۵,۰۰۰ تومان + ۹% مالیات بر ارزش افزودهمیز و صندلی
سیستم ارائه صوتی و تصویری
اینترنت پر سرعت
ظرفیت ۲۰ نفر
پرداخت بصورت یکجا برای ۱۰ ساعت شامل ۱۰٪ تخفیف می‌شود.
فهرست