برای رزرو میز کار به فروشگاه رفته و برای رزرو دیگر فضاها با شماره ی 03136200556 و یا 09120646271 تماس حاصل فرمایید.

میزکار منعطف دانشجویی

میزکار منعطف دانشجویی

یک ماهه
90,000 +9% تومانساعت کار: 8 الی 15 یا 15 الی 22
میز و صندلی منعطف
اینترنت پر سرعت
استفاده از اتاق جلسات (۱ ساعت رایگان در ماه)
ظرفیت تکمیل شد!
میزکار ثابت یک نفره

میزکار ثابت ۱ نفره

یک ماهه
381,500 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزوده8 صبح تا 22 شب
میز و صندلی ثابت
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (2 ساعت رایگان در ماه)
میزکار منعطف یک نفره

میزکار منعطف ۱ نفره

یک ماهه
272,500 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزوده8 صبح تا 22 شب
میز و صندلی منعطف
اینترنت پر سرعت
استفاده از اتاق جلسات (1 ساعت رایگان در ماه)

میزکار منعطف ۱ نفره

روزانه
26,160 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزوده8 صبح تا 22 شب
میز و صندلی منعطف
اینترنت پر سرعت

میزکار منعطف ۱ نفره

هفتگی
152,000 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزوده8 صبح تا 22 شب
میز و صندلی منعطف
اینترنت پر سرعت

میزکار منعطف ۱ نفره

14 روزه
228,900 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزوده8 صبح تا 22 شب
میز و صندلی منعطف
اینترنت پر سرعت

عضویت گروهی

عضویت گروهی 4 نفره

یک ماهه
1,297,100 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزوده8 صبح تا 22 شب
میز و صندلی
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (2 ساعت رایگان در ماه)
اتاق اختصاصی

عضویت گروهی ۵ نفره

یک ماهه
2,725,000 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزوده8 صبح تا 22 شب
اتاق اختصاصی
میز و صندلی
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (2 ساعت رایگان در ماه)
اتاق نقش جهان

اتاق نقش جهان

یک ماهه
5,450,000 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزوده8 صبح تا 22 شب
اتاق اختصاصی
میز و صندلی
اینترنت پر سرعت
کمد اختصاصی
استفاده از اتاق جلسات (4 ساعت رایگان در ماه)
اتاق جلسات

اتاق جلسات

یک ساعت
30,000 تومان - با 9% مالیات بر ارزش افزودهمیز و صندلی
سیستم ارائه صوتی و تصویری
اینترنت پر سرعت
سالن پارادایس

سالن پارادایس

یک ساعت
80,000 تومان هر ساعت - با 9% مالیات بر ارزش افزودهمیز و صندلی
سیستم ارائه صوتی و تصویری
اینترنت پر سرعت
ظرفیت 40 نفر
فهرست