رزرو ساعات اتاق جلسات 12نفره(از شنبه 19فروردین الی جمعه 25فروردین)

نکته: برای رزرو 30دقیقه، در آخرین مرحله پرداخت، داخل بخش توضیحات ذکر کنید. به طور مثال برای رزرو ساعت 9صبح الی 10:30صبح، ابتدا ساعت 9-10 را رزرو کنید و در بخش توضیحات، ذکر کنید که جلسه شما 30دقیقه بیشتر میباشد. مبلغ مازاد را در زمان برگزاری، میتوانید پرداخت کنید و در سایت فقط ساعات کامل را پرداخت می‌نمایید.