رزرو ساعات فضای جلسات

نکته: برای رزرو 30دقیقه، در آخرین مرحله پرداخت، داخل بخش توضیحات ذکر کنید. به طور مثال برای رزرو ساعت 9صبح الی 10:30صبح، ابتدا ساعت 9-10 را رزرو کنید و در بخش توضیحات، ذکر کنید که جلسه شما 30دقیقه بیشتر میباشد. مبلغ کامل را میتوانید به صورت واریز کارت به کارت، به شماره کارت”5022291503123174″ به نام خانم الهام دادور، پرداخت نمایید و پس از پرداخت و رزرو، جهت ثبت نهایی با شماره 09133708426 تماس حاصل فرمایید.

در حال بارگذاری ...